Servicii de consultanță şi asistenţă de specialitate pe următoarele domenii:

1. Juridică
• pentru deschiderea unei afaceri
• privind dreptul muncii
• privind dreptul comercial
• privind dreptul financiar
• mediere in relația cu autoritățile locale
• legislaţia Uniunii Europene pe domeniu antreprenorial

2. Financiară
• Finanțe-contabilitate
• creditare
• întocmirea planului de afaceri
• actualizarea fluxului de numerar
• dezvoltare financiara

3. Psihologică
• evaluarea aptitudinilor si abilităților antreprenoriale
• dezvoltarea celor mai importante competente sociale ( comunicare, asertivitate, empatie, capacitate de a rezolva probleme etc.)
• managementul stresului
• self- management
• consiliere psihologica (creșterea stimei de sine, conștientizarea limitelor, identificarea resurselor proprii, capacitatea de a lua decizii etc.)

4. Marketing
• cercetare de piață de baza
• analiza concurentei
• promovare si vânzări
• dezvoltarea pieței

5. Management
• dezvoltare organizațională
• management general
• managementul resurselor umane
• managementul bazelor de date cu computerul a clienţilor.

Servicii expert:
• Secretariat (fax, telefon, copiator, calculator, internet etc):
• Contabilitate pentru firme incubate: servicii de contabilitate si analiza economica, consultanta in domeniul fiscal
• Studii de piață comandate în colaborare cu instituții de învățământ specializate la cererea firmelor pe domenii de activitate sau de produs.
• Servicii de promovare a firmelor incubate: pagina web, pagina supliment in ziarele locale, panouri publicitare, participarea la târguri de prezentare a incubatorului cu toate firmele incubate materiale de prezentare a incubatorului (broșuri, pliante)
• Sprijin in întocmirea unui plan de afaceri atât pentru firmele nou înființate cât și pentru firmele care vor sa-si dezvolte afacerea pentru a găsi cea mai buna modalitate de a-și asigura sprijinul bănesc, uman si pentru a cunoaşte riscurile
• Conceperea unui proiect de finanțare pentru sectorul IMM pentru a găsi noi resurse de finanţare rambursabile şi nerambursabile
• Sprijin pentru identificarea partenerilor de afaceri
• Servicii de tehnoredactare pentru firmele incubate
• Închirierea de echipament audio-vizual, tehnică de calcul, sistem de traducere simultană.

Servicii de întreţinere a spaţiilor:
• Servicii de curăţenie şi întreţinere a infrastructurii închiriate
• Servicii de pază.

Comments are closed.