În data de 22.02.2013 a fost lansată în SEAP invitaţia de participare la procedura de achiziţie privind lucrările de reabilitare la obiectivul „Centru Tehnologic de Inovare şi de Afaceri din Municipiul Satu Mare.” Reabilitarea clădirii va cuprinde o serie de lucrări privind: consolidarea zidăriei, realizare mansardă, refacere acoperiş tip şarpantă din lemn, refacere tencuieli interioare, refacere pardoseală, realizarea de tâmplării exterioare din lemn stratificat cu geam termopan, iar cele interioare din lemn obişnuit, refacere finisaj exterior, realizarea încălzirii centrale proprii, instalaţii sanitare pe sexe, instalaţii electrice interioare, instalaţii de alarmare şi detecţie incendii, instalaţii de supraveghere camere video şi sistem de control acces, inclusiv pentru reţele de calculatoare, telefonie, internet, etc. Se vor realiza de asemenea utilităţi: racord apă, canal, curent electric la reţele edilitare existente în zonă.

Valoare estimată a contractului este de 2.417.577,41 RON, tipul procedurii prin care se va realiza achiziţia este cerere de ofertă, iar criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut. Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, Registratură camera 11. Pentru mai multe informaţii accesaţi invitaţia de participare nr. 343044/22.02.2013 de pe site-ul www.e-licitatie.ro .

Comments are closed.