Închirierea de spaţii 6 birouri şi

4 spaţii de producţie împreună cu depozitele şi vestiarele aferente pentru desfăşurarea activităţii de producţie / servicii de către firmele locatare cu asigurarea accesului la reţeaua de utilităţi necesară funcţionării acestor activităţi.

Comments are closed.